Østlandsutstillingen 2010

Deltar på årets Østlandsutstilling med Fire walk with me

Arbeidet er en hybrid mellom tradisjonellt maleri og installasjon. Se på linker for kobling til nettkatalog.