Produksjon fase 1, vinduer Nye Midtbygda skole

Ved GFAB sine fabrikker i Kalmar, ble motivene laminert mellom 2 lag optisk hvitt glass.

Glassene skal ferdigstilles hos Bøckmann/ Saitn Gobain i Fredrikstad i uke 2, 2011.