Kunstglass Nye Midtbygda skole

Siste søyle monteres av Bøckmann, Saint Gobain.