Gamle Slemmestad torg

Transformasjon av torget på Slemmestad

Grunneiere og lokale næringsvirksomheter går i fellesskap inn for å lage et nytt og vitalt torg på Gamle Slemmestad.