Gamle Slemmestad torg

Benk og betongdekke snart ferdig.

Etter mye forsinkelser, er benken og betongdekke snart ferdig. Midterste areal skal fylles med jord, får det blir beplantet til våren.