Gamle Slemmestad torg

Siste spiker i benken.

Nå gjenstår jord og beplanting samt å fylle 3 av feltene på betongdekke med heller laget av elever ved Slemestad Ungdomsskole. I mellomtiden kan vinteren komme.