Betonglamper

Betonglamper laget i samarbeid med innsatte på Bredtveit fengsel.

I salg hos Benny butikk, Oslo Kretsfengsel.