Montering av grafisk betong på Slemmestad ungdomsskole.

I et gitt lys fremstår motivet utelukket ut av skyggeeffenten i loddrette rastere.