Lillehammer kommune

Er i gang med konkurranseutkast til Lillehammer helsehus. Et spennende samarbeidsprosjekt.