Lillehammer helsehus

I gang med kunstprosjekt for inne- og uterom ved Lillehammer helsehus.

Ute er tanken å forme lyssatte linjer som skaper friksjon på veggfasaden. Inne skal vi jobbe frem motiver som alle springer ut av eksisterende veggbelysning. Ferdigstilles høsten 2014.