Robert Normann

I forbindelse med hva som ville vært Normann sin 100-års dag, lager jeg en statue som skal stå i Kulløyparken i Sarpsborg. Om alt går etter planen, blir det ferdigstilling medio august.

Bildet viser prosessen fra Johansons Monumenthuggeri. Statuen er klargjort for boring og lyssetting.