Lampe av betong og glass. Samarbeidsprosjekt med innsatte på Bretvedt kvinnefengsel i 2013.