Produksjon, fase 1, laminering av motiver til fasadeglass nye Midtbygda skole.