EYE SEE YOU. 2013 - vidoeinstallasjon. Med grafisk betong på sideveggen.