Slemmestad ungdomsskole. Grafisk betong. Dokumentasjon 2.