Slemmestad ungdomsskole 2013. Grafisk betong. Dokumentasjon 1.