Johansons Monumenthuggeri: før boring og lyssetting.